Νότα

Με την υπηρεσία Upload μπορείτε να µας στείλετε τα αρχεία σας, όσο μεγάλο μέγεθος και αν έχουν, στον FTP server της εταιρείας. Σε περίπτωση μεγάλων σε μέγεθος αρχείων θα χρειαστούν αρκετά λεπτά, περιμένετε έως ότου δείτε το μήνυμα ” FTP Upload Succeeded ” το οποίο σημαίνει ότι το αρχείο ανέβηκε σωστά.

Couldn't connect ftp server. Please check your ftp setting in admin.