Δίπτυχες κάρτες

Στην περίπτωση αυτή η κάρτα γίνεται εμμέσως ένα διαφημιστικό αλλά και πρακτικό προϊόν.

Περιλαμβάνει τα στοιχεία της εταιρείας και τις υπηρεσίες που προσφέρει, διαθέτοντας περισσότερο χώρο και περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και άμεσα θα έχετε την προσφορά σας!

Καλέστε μας!