Εισιτήρια

Αναλαμβάνουμε την εκτύπωση μπλοκ εισιτηρίων και λαχνών για παραστάσεις, συναυλίες ή άλλες δραστηριότητες.

Το σχήμα και το μέγεθος, μπορεί να δημιουργηθεί βάσει των αναγκών σας, με αρίθμηση ή ακόμα και συνδυασμό μεταβλητών στοιχείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και άμεσα θα έχετε την προσφορά σας!

Καλέστε μας!